- - http://wydawnictwopodziemne.com -

Pytania Ankiety

Posted By admin On 2 listopad 08 @ 8:22 In Redakcja | 2 Comments

Dorobek pisarzy i publicystów mierzy się nie tyle ilością zapisanych arkuszy papieru, wielkością osiąganych nakładów, popularnością wśród współczesnych czy potomnych, poklaskiem i zaszczytami, doznawanymi za życia, ale wpływem jaki wywierali lub wywierają na życie i myślenie swoich czytelników. Wydaje się, że twórczość Józefa Mackiewicza, jak żadna inna, nadaje się do uzasadnienia powyższego stwierdzenia. Stąd pomysł, aby kolejną ankietę Wydawnictwa poświęcić zagadnieniu wpływu i znaczenia twórczości tego pisarza.

Chcielibyśmy zadać Państwu następujące pytania:

1. W jakich okolicznościach zetknął się Pan/Pani po raz pierwszy z Józefem Mackiewiczem?
Jakie były Pana/Pani refleksje związane z lekturą książek Mackiewicza?

2. Czy w ocenie Pana/Pani twórczość publicystyczna i literacka Józefa Mackiewicza miały realny wpływ na myślenie i poczynania jemu współczesnych? Jeśli tak, w jakim kontekście, w jakim okresie?

3. Czy formułowane przez Mackiewicza poglądy okazują się przydatne w zestawieniu z rzeczywistością polityczną nam współczesną, czy też wypada uznać go za pisarza historycznego, w którego przesłaniu trudno doszukać się aktualnego wydźwięku?

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału.


2 Comments (Open | Close)

2 Comments To "Pytania Ankiety"

#1 Comment By Piotr On 30 maj 18 @ 9:33

1. Biblioteka Publiczna w Lublinie (główna). To była Droga do nikąd. W tym wieku (liceum) czytałem wszystko co było, a ukształtowany już byłem trochę przez NCzas! Byłem zachwycony. Barwny język. Opis trudnej rzeczywistości, o której się milczy. Pomyślałem, że znalazłem bratnią myśl.
2. Nie wiem. Powiedziałem śp. babci o tej książce i pokazała mi, że ma Fakty, przyroda i ludzie. Dała mi ją do przeczytania i na własność. Dla niej to był ważny twórca, ale nie piała z zachwytu. Była piłsudczykiem i trudno jej było przyjmować argumenty prawicowe. To chyba skutek powszechnej skolaryzacji, w której panował kult marszałka.
3. Oczywiście, że tak. Wszystkie jego książki są wartościowe, a niektóre wręcz niezbędne do prawidłowej oceny historii, z której przecież teraźniejszość wynika.

#2 Comment By michał On 30 maj 18 @ 9:28

Szanowny Panie,

Dzięki za odpowiedź na ankietę, którą rozpisaliśmy tak dawno, że aż wstyd się przyznać. Każda odpowiedź jest mile widziana.

Zainteresowały mnie dwa punkty w Pańskiej wypowiedzi. Po pierwsze twierdzenie, że świętej pamięci Babcia Pańska „była piłsudczykiem i trudno jej było przyjmować argumenty prawicowe”. Wedle polskiej, ortodoksyjnej historii, Piłsudski owszem, był socjalistą, choć z czasem „wysiadł z czerwonego tramwaju”, ale piłsudczycy z trudem dadzą się umieścić na lewicy. Moje zainteresowanie dla poglądów Pańskiej Babci bierze się stąd, że osobiście widzę sprawy podobnie, choć piłsudczykiem nie jestem. Otóż Piłsudski przeszedł z pozycji socjalistycznych na nacjonalistyczne, natomiast piłsudczycy byli zawsze i tylko – nacjonalistami. Nieszczęściem polskiej polityki przedwojennej było, że pomiędzy dwoma przeciwstawnymi obozami nie było żadnej różnicy, tj. i sanacja, i endecja, i Piłsudski, i Dmowski, pomimo osobistych animozji, byli wyłącznie nacjonalistami. Z mojego punktu widzenia, nacjonalizm, jako ideologia kolektywna, jest po lewej stronie spektrum. Faszyzm Mussolliniego i nazizm Hitlera były ideologiami lewicowymi. I w takim chyba sensie Pańska śp. Babcia miała rację, widząc w Mackiewiczowskiej konserwatywnej i kontrrewolucyjnej krytyce nacjonalizmu, trudne do przyjęcia argumenty.

Po drugie, pozwolę sobie prosić o wyjaśnienie Pańskiej odpowiedzi na pytanie 3. Wielu uważa, że pisarstwo Józefa Mackiewicza ma znaczenie wyłącznie historyczne. Mówi ciekawie o przeszłości, naświetla inaczej fakty, odrzuca powszechnie przyjęte interpretacje historyczne. Ale nie ma nic do powiedzenia nam, dumnym mieszkańcom Unii Europejskiej. W teraźniejszości Polski jako członka Nato, Mackiewicz jest pozbawiony znaczenia. Nie muszę dodawać, że opinii tej nie podzielają redaktorzy Wydawnictwa Podziemnego. Ale ciekaw jestem Pańskiego zdania.


Article printed from : http://wydawnictwopodziemne.com

URL to article: http://wydawnictwopodziemne.com/2008/11/02/ankieta-mackiewiczowska/

Copyright © 2007 . All rights reserved.