48 Comments “(Polski) Piszcie do mnie na Berdyczów czyli „operacja polska””

 1. 1 Jaszczur

  Panie Michale,

  Nie wspomniał Pan ni słowem o próbach “polityki prometejskiej” wobec narodów zniewolonych raj krat; ale i ten pomysł nawet nie nabrał koniecznej dynamiki. A wraz z detente wobec bolszewii, stopniowo upadał.

 2. 2 michał

  Czy myśli Pan, że oddani w ręce bolszewickie – oddani, bo nawet nie sprzedani, tak jak sprzedano później Polaków w Jałcie, tylko oddani za darmo, ot, tak sobie – mieszkańcy Berdyczowa wiedzieli cokolwiek o powstaniu “Prometeusza” w Paryżu w 1926 roku? A jeśli wiedzieli, co wątpliwe, to czy pokładali w tym jakiekolwiek nadzieje? Nie. Patrzyli tylko i wyłącznie w stronę Polski, stamtąd tylko wyczekując ratunku. I co z tego, że Piłsudski był przychylny idei prometejskiej? “Gdzieście byli jak grzmiało?” chciałoby się powiedzieć. Przychylność nic nie kosztuje, ale dlaczego nie zrobił nic, kiedy miał po temu szansę? Niech Pan pamięta, proszę, że to Piłsudski powstrzyzmał postępujące na wschód wojska polskie…

 3. 3 Jaszczur

  Ano właśnie, ano właśnie!

 4. 4 gniewoj

  Panie Michale,

  Przyznam, że z ogromnym trudem czytam M. K. Pawlikowskiego „Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego”. Mozolność lektury wynika zapewne z tego, że opisuje on ludzi i kraj, którego nie było dane mi nigdy poznać. Doświadczenia Pawlikowskiego są mi po porostu zupełnie obce. Znalazłem tam jednak dwa kapitalne fragmenty.

  „Wyrazy ‘Kresy’ (czego? jak odległe?) oraz urzędowe ‘Ziemie Wschodnie’ po prostu mnie mierżą. Do roku – z grubsza 1914 – mówiliśmy Polska albo Rzeczpospolita Obojga Narodów albo Korona i Litwa. I oto nagle po roku 1918 ograniczyliśmy pojęcie Litwy do małego obszaru dawnej guberni kowieńskiej, a pojęcie ‘litewski’ do jakiegoś miliona ludzi posługujących się wyłącznie językiem litewskim. Ten lęk przed nazwą ‘Litwa’ i ukucie niezgrabnych eufemizmów ‘Ziemie Wschodnie’ i ‘Kresy’ trącą zaściankiem i kompleksem niższości. Dla mnie istnieją: Korona i sfederowane z nią Wielkie Księstwo Litewskie. Nie możemy z dnia na dzień zmienić terminologii, która wytrzymała pięćsetletnią próbę historii”.

  Rozwój wypadków pokazuje, że jednak udało się przekreślić tę historię.
  I jeszcze jeden fragment z tej książki.

  „Naród, który niczego się nie nauczył i który zerwał z tradycją, ‘niewart’ – parafrazując Henryka Rzewuskiego – ‘bytu’ i ‘nawet żyć nie może, ponieważ już się oderwał od korzenia, z którego żywot swój czerpał’”.

 5. 5 michał

  Panie Gniewoju,

  Dlaczegóż z trudem? Czy było Panu dane poznać kraj opisywany przez ‘Krzyżaków’ albo ‘Faraona’? Czy z trudem czyta Pan Tołstoja albo Conrada? A przecież nie może Pan dzielić ich doświadczeń. Tak, ten świat nie istnieje, tak samo jak każda chwila z przeszłości. Nie istnieje juz ta chwila, kiedy – wybaczy Pan – całował Pan dziewczynę po raz pierwszy. Przemijalność naszych doświadczeń jest cechą ludzkiej egzystencji, podobnie zresztą jak ich nieprzekazywalność. Ale w tym właśnie tkwi rola wielkiej sztuki, wielkiej literatury, że przekazuje to, co nieprzekazywalne, że zatrzymuje to, co ulotne.

  Zgoda, Pawlikowski nie jest wielki artystą, ale ma wiele wdzięku…

  Kresy były kresami tylko z punktu widzenia Korony, dla mieszkańców WXL, to był środek, centrum, samo serce. Odległym, i raczej obcym, kresem była Warszawa. Zabawną wariacją na ten sam temat jest nazwa “Ukraina”, czyli ziemie u kraju, polska nazwa ziem ukrainnych, przyjęta przez ukraiński nacjonalizm dla odróżnienia od nacjonalizmu ruskiego (Rosjanie nazywali ich Małorusami w odróżnieniu od Wielkorusów).

 6. 6 Amalryk

  Chmm… Mój dziadek, (rocznik 1896), po którym noszę nazwisko (drwal z podżywieckiej wsi “zarębnej”), swoje imię nosił na cześć arcyksięcia, nastepcy tronu. Co dziwne , dziadek Rudolf, również o wiele cieplejszymi (o ile paroletnim brzdącem bedąc prawidłowo odczytywałem “klimat słów
  “) uczuciami darzył właśnie “nieboszczkę Austrię”, niż swój własny, wolny, polski kraj, który wszak sam “współwywalczył” ( nie wspominając o legendarnej wręcz, w jego opowieściach, mocy “złotego reńskiego). Jeżeli chodzi zaś, o samą organizację sił zbrojnych ( tzn.: zaopatrzenie, uzbrojenie, obsługa medyczna, terminowość wypłat żołdu, etc., } obydwu państw, w których dane mu było być żołnierzem, to w jego opowieściach , wyglądało to jak ( trzymając się konwencji futbolowej) 10:0.
  Jako poborowy 56 KK IR przeszedł był cały szlak bojowy, od Gorlic poprzez Bukowinę po włoską Soczę. Wrócił, żywy (co samo w sobie było sporym osiągnięciem) jako, tym razem żołnierz polskiego 12pp na front wschodni ( już bolszewicki) , gdzie szczęściem w nieszczęściu, spotkawszy się po raz kolejny ze śmiercią , przeżył jako jedyny z całej swojej obsługi CKM, ale ociemniały. Nie mając znikąd pomocy, spieniężył swój zdobyczny, wojenny majątek, i “zafundował ” sobie wizytę u specjalisty. Po dwóch latach ślepoty, odzyskał wzrok. Uważał się za człowieka szczęśliwego.
  O peerelu nigdy nie powiedział, w mojej obecności, żadnego słowa.

 7. 7 michał

  “Jestem głęboko przekonany, że gdyby ktoś dziś wynalazł treść państwową, jaką rządziła się staruszka Austria, uznany byłby za geniusza. Wyłączna jej wada tkwi jedynie w tym, że – ona już była.”

  To słowa Józefa Mackiewicza sprzed lat prawie 60 i nic się w tym względzie od tamtej pory nie zmieniło. Wszyscy mamy wiele ciepłych uczuć pod adresem przedwojennej Polski, bo porównujemy ją z prlem, ale to jest błąd. prl nie jest to ani polska, ani pospolita rzecz. Natomiast jej porównanie wstecz, wobec tyranów, “hrabiów, książąt, prałatów” nie wychodzi niestety na jej korzyść.

 8. 8 Dariusz Rohnka

  Że „mamy wiele ciepłych uczuć pod adresem przedwojennej Polski” nie znaczy koniecznie, że porównujemy Ją z czymś tak obrzydliwym jak peerel. Nie była idealna, ale była Polską – nieboszczką Polską. Tak mawiała moja babcia.

 9. 9 michał

  W samym określeniu “nieboszczka Polska” zawiera się już porównanie do czasów, gdy Polska żyła jeszcze, czyż nie?

 10. 10 Dariusz Rohnka

  To określenie zawiera tylko twierdzenie, że umarła.

 11. 11 michał

  Chyba nie… Określenie “nieboszczka Polska” wyraża expressis verbis myśl, że Polska umarła, natomiast zawiera w sobie implicytnie, że żyła; zawiera więc w sobie porównanie do tych czasów. Tak samo mówiono o Polsce nieboszczce po rozbiorach, odnosząc się implicite do czasów gdy Polska była. Porówanie zawiera się w metaforze śmierci Polski, to jest coś, czego żałujemy.

  Tak przynajmniej ja to rozumiem……….

 12. 12 gniewoj

  Panie Michale,

  Nie możemy zapominać, że „Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego” nie jest powieścią lecz rodzajem pamiętnika. Zawsze czyjeś wspomnienia wydają się być bardziej interesujące, gdy opisują miejsca, zdarzenia czy też ludzi nam znanych. Ja sięgnąłem po tę lekturę w poszukiwaniu istoty Wolnej Polski a czułem się, po trosze, jakbym czytał książkę telefoniczną na przemian z indeksem nazw geograficznych na końcu atlasu. Bynajmniej, nie winię za to MKP. Przyjmuję, że opisał on świat, który już dawno i na zawsze odszedł. Daleki również jestem od skreślenia MKP jako pisarza, jego „Wojnę i sezon” przeczytam chociażby dlatego, że czeka już na półce w mojej bibliotece.

  Dlaczego w ogóle przywołałem cytat z MKP? Otóż dlatego, że traktuje o tym samym o czym Pan wspomina w powyższym artykule, o tym samym o czym pisał JM:
  „Chodzi o to, że ongiś, dawno, było państwo nie tyle bogate, co wielkie i, jak na mój gust, piękne, pod nazwą Wielkie Księstwo Litewskie. I oto raptem wszyscy wyrzekli się po nim sukcesji”.
  czyli o wypaleniu się idei sfederowanych: Korony i WXL.

  I w tym momencie, próbując, jak najsprawiedliwiej ocenić Piłsudskiego dochodzę do pytań:
  Czy Piłsudski doprowadzając do zawarcia traktatu ryskiego nie brał pod uwagę, faktu, że niemożliwe jest już odbudowanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów?
  Czy w 1920 roku Piłsudski nie mógł liczyć, że coś tak niewyobrażalnie nieludzkiego jak bolszewizm nie ma szans na przetrwanie?

 13. 13 Dariusz Rohnka

  Żal, że umarła nie oznacza koniecznie, że z czymś ją porównujemy, choć zgadzam się, że tak być może, a nawet często bywa, gdy np. powiemy: “za nieboszczki Polskie jedliśmy szynkę, nie kaszankę”. Będzie jednak inaczej, gdy powiemy: „nieboszczka Polska nie była idealna”? Ja tu nie widzę porównania.

 14. 14 michał

  Kto to jest ten DR? Jakiś kłótliwy komentator, proszę Redakcję, żeby go ocenzurowała w przyszłości.

  Kiedy mówię “nieboszczyk”, to mam na myśli kogoś, kto coś utracił, zgodnie z etymologią tego słowa: od “nieboga”, “niebożczyk”. Tak samo jak słowo “bogaty” pochodzi od “boga” (w tym sensie, że Bóg mu sprzyja), a “ubóstwo” czy “ubogi” od braku boga. Użycie więc tego słowa wyraża utratę, utratę czegoś drogiego i dobrego. Kiedy umiera złodziej i bandyta, to zazwyczaj nie mówi się “nieboszczyk łachudra”. Twierdzę zatem, że w słowie tym zawiera się implicite (w przeciwieństwie do eksplicytnego wyrażenia) żal po stracie.

  Nie muszę chyba dodawać, że tak jest moim zdaniem i wcale nie myślę przekonywać nikogo, że tak właśnie jest słusznie. Jeśli uważasz, że w intencji Twojej Babci nie leżało porównanie, to na pewno będziesz miał słuszność.

 15. 15 Dariusz Rohnka

  Dajmy spokój tej nieco jałowej dyskusji i zajmijmy się problemem poważniejszym. Co z Piłsudskim, jak słusznie zapytuje p. Gniewoj? Czy to możliwe, żeby trudna syberyjska młodość, znojne drukowanie-redagowanie „Robotnika”, więzienie, napady z bronią w ręku czy pobyt w petersburskim wariatkowie… pomieszały mu rozum. W 1914 wydawał się przecież b. racjonalny… Takim wspomina go choćby Wiktor Czernow… praktycznie przewidział koleje pierwszej światowej… Więc co? Cierpiał jedynie na jakąś bolszewicką odmianę ślepoty?

 16. 16 michał

  Drogi Panie Gniewoju,

  Tak, o tym samym pisał Mackiewicz i wielu innych. W tym jednak wypadku wolę pominąć Wielkie Xięstwo, ponieważ akurat Wołyń czasami należał do WXL, a czasem do Korony. Chodzi o stosunek do tamtych ziem i do tamtych ludzi, niezależnie od tego jak je nazwiemy.

  Nie wypada cytować siebie samego, ale odpowiedziałem już na Pańskie pierwsze pytanie powyżej. Nic nie mogło być gorsze, niż to co się stało. Jeśli odbudowanie Rzeczypospolitej było niemożliwe, to lepiej chyba było budować przyjazne stosunki z sąsiednimi i bratnimi narodami, raczej niż oddać je pod władzę tych kanalii.

  Czy Piłsudski umiał liczyć czy nie – nie wiem. Wiem natomiast, że mógł liczyć się z przetrwaniem, mało tego – liczył NA przetrwanie bolszewii. Jako rosyjski rewolucjonista czuł się sentymentalnie związany z nimi bardziej niż z Wranglem czy Denikinem. Dlatego nie chciał przyłożyć ręki do ich zwycięstwa.

  Ale mniejsza o nich. Nawet zatrzymawszy ofensywę przeciw bolszewikom, nadal nie musiał oddać w Rydze tyle i oddał. Bolszewicy zgodziliby się na wszystko, bo ich przetrwanie wisiało na włosku. Mógł był zażądać ogromnych połaci Ukrainy i Białorusi i stworzyć tam zalążek państw, które mogły stanowić bufor między Polską a sowieciarnią. Ale wolał umyć ręce.

 17. 17 gniewoj

  czemu, w takim razie, jego wyprawa kijowska nie zakończyła się utworzeniem niepodległej Ukrainy?

 18. 18 gniewoj

  nie, wpierw powinno być pytanie: po co, w takim razie, wyprawil się na Kijów?

 19. 19 michał

  Panie Gniewoju,

  Taki był cel wyprawy kijowskiej, zgodnie z treścią umowy warszawskiej. Proszę jednak pamiętać, że zalążek państwowości ukraińskiej istniał od 1917 roku, ale w zmieniającym się układzie sił, opierał się albo na Niemcach, albo na bolszewikach, albo na Polsce. O ile pamiętam (a na pewno są wśród czytelników podziemnych lepsi znawcy tej historii ode mnie), to jedynie Biali odmawiali uznania Ukrainy. Ukraińcy walczyli więc jednocześnie na kilku frontach, i jest zrozumiałe, że zmieniali sojusze. I tak Petlura walczył zarówno z bolszewikami, z Denikinem, jak i z wojskami polskimi. Po zawarciu rozejmu z Polską, a następnie układu, wojska polskie zdobyły Kijów dla Ukraińców. Piłsudski uznał suwerenne państwo ukraińskie, ale kontroofensywa czerwona zmusiła siły polskie do opuszczenia Kijowa po miesiącu. Innymi słowy, wyprawa kijowska stworzyła państwo ukraińskie, ale tylko na papierze, zbyt słabe, aby ostać się bolszewickiej nawałnicy.

 20. 20 Amalryk

  Piłsudski najwyraźniej nie rozumiał komunizmu, okazał się być zakładnikiem swojego życiorysu rewolucjonisty, tak zapamiętanego w walce z “więzieniem narodów”, że nie rozpoznał powstającego na jego trupie wszechświatowego koncłagru.
  A nie zaszlachtowanie bolszewickiej świni, miało się wkrótce okazać zbrodnią przeciw ludzkości. Zaś Polska, przeżyła swojego głównego architekta raptem o cztery lata.

 21. 21 Jaszczur

  Panie Amalryku,

  Rzecz jest raczej w tym, że Piłsudski komunizm rozumiał, tyle że to rozumienie komunizmu obarczone było błędem, który polegał na mierzeniu komunizmu pewnymi “zachodnimi” kategoriami.

  Do tego – życiorys rewolucjonisty.

  “Niezaszlachtowanie bolszewickiej świni” było czymś gorszym od zbrodni – błędem.

 22. 22 Amalryk

  Błędne rozumienie to jednak nierozumienie. W przeciwnym wypadku trudno znaleść zrozumienie.

  Zaś zarżnąć tę świnię mogli tylko tubylcy i sąsiedzi, Zachód jest jej ojcem duchowym i nie warto było się nań nawet oglądać (ileż to już lat trwa to koszmarne “oświecenie” 250, 300??).

 23. 23 Dariusz Rohnka

  Przychylam się do opinii pana Amalryka – Piłsudski najwyraźniej nie rozumiał komunizmu, albo jeszcze inaczej – nie dostrzegał jego jakościowej odmienności… W jego pismach, wypowiedziach nie natknąłem się nigdy na bodaj ślad poważniejszej myśli na temat owej, powiedzmy, idei. Mam wielki sentyment dla tej wyjątkowej pod wieloma względami historycznej postaci, trudno mi się jednak wyzbyć wrażenia, że w pewnych istotnych obszarach bardzo rychło zdecydował się na rodzaj mentalnej emerytury. Komunizm nie był wyjątkiem, podobnie było w dziedzinie obronności. Mówiąc oględnie „Dziadek” nie cenił nadmiernie nowych wynalazków w tej dziedzinie.

  Jakże odmiennie rysuje się w zestawieniu sylwetka innego wielkiego polityka i działacza tamtych czasów, Borysa Sawinkowa, który przez większą część życia zmagał się ze znienawidzonym caratem nie mniej intensywnie niż Piłsudski. W przeciwieństwie jednak do niego nie miał najmniejszych problemów z właściwym odczytaniem rzeczywistości politycznej i ideowej; w obliczu bolszewickiego zagrożenia bez wahania podjął współpracę ze zdeklarowanymi zwolennikami monarchicznej Rosji, choć ci – co tu dużo mówić – nie pałali do Sawinkowa miłością.

  Pewien jestem, że z zestawienia tych dwóch nazwisk wyciągnąć można jakąś lekcję. Tylko, jaką?

 24. 24 Amalryk

  Pamiętam jak z pewnym zażenowaniem pierwszy raz czytałem we wspomnieniach Lepeckiego opis jego wyprawy śladami syberyjskiego zesłania Piłsudskiego w 1933r.(oczywiście za jego zgodą i najpewniej poparciem ). Otóż adiutant marszałka podróżuje do Moskwy pociągiem, mile sobie gawędząc z kim? Z Karolem Radkiem (to ten absolwent UJ, który onegdaj dowcipkował: “Mojżesz wyprowadził Żydów z Egiptu, a Stalin z politbiura”.)! A Radek w trakcie rozmowy zaczyna dokonywać jakiś porównań dwóch przywódców o tym samym imieniu!

  A Sawinkow? Czytając jego “Wspomnienia terrorysty”, pomijając niewątpliwy talent narratorski, można odczuwać jakąś sympatię do autora (mimo “fachu” jaki wykonuje), czuje się, że nie mamy tu do czynienia z jakąś amoralną, opętaną tylko żądzą władzy szmatą. A bolszewików, faktycznie, rozpoznał w oka mgnieniu!

 25. 25 michał

  Że nie trzeba być niewolnikiem swego życiorysu? Skoro Sawinkow mógł się uwolnić od swych ideologicznych uprzedzeń, to dlaczego nie patrafił tego uczynić Piłsudski?

 26. 26 Amalryk

  Sawinkow przejrzał, że bolszewicy to amoralne, zdegenerowane szumowiny, które nie nie cofną się przed żadną wykonalną zbrodnią o ile ona pozwoli im dorwać się do władzy!

  A na co liczył Piłsudski? Że na wschodzie na trwale zapanuje nowa “wielka smuta”, podczas której Polska znów będzie jednym z głównych rozgrywających? Nie mam pojęcia!

 27. 27 Marek

  “Bolszewicy zgodziliby się na wszystko, bo ich przetrwanie wisiało na włosku. Mógł był zażądać ogromnych połaci Ukrainy i Białorusi i stworzyć tam zalążek państw, które mogły stanowić bufor między Polską a sowieciarnią. Ale wolał umyć ręce.”

  Panie Michale, odnośnie Białorusi ma Pan rację. Natomiast Ukrainy bolszewia tak łatwo by nie odpuściła i po pokonaniu Wrangla zebrałaby siły i podjęła walkę. Owszem, wówczas kolejny “cud” nad Sanem czy Wisłą sprawę mógły załatwić, ale ileż można na cuda liczyć i ryzykować?

 28. 28 michał

  Panie Marku,

  Ukraina jest ogromna i w 1920 roku sowieciarze byliby się zadowolili 2/3 tego terytorium. Nie muszę dodawać, że tak jest w moim mniemaniu.

  Ale że zebraliby siły i podjęli dalszą walkę, to oczywiste, między innymi dlatego oczywiste, że tak się właśnie stało. Czekali tylko na okazję, żeby ruszyć na Polskę i Hitler dał im taką okazję dwukrotnie. Ukraina nie była dla nich ważniejsza niż Polska. Zresztą nawet na Polskę też ruszyli tylko po to, żeby przez jej trupa pójść dalej, na Niemcy und ganze welt.

 29. 29 gniewoj

  Szanowni Panowie,

  odnośnie moich pytań, z dn. 20 czerwca, co do intencji Pilsudskiego pragnę wyjaśnić, że nie zadałbym ich gdybym tylko wcześniej sięgnął był do ‘Zwycięstwa prowokacji’ J. Mackiewicza.

 30. 30 michał

  Drogi Panie Gniewoju,

  Józef Mackiewicz nie jest wyrocznią, nie jest źródłem Objawionym. Wręcz przeciwnie, Mackiewicz zmusza czytelnika do myślenia. Do myślenia na własną odpowiedzialność.

 31. 31 zeppo

  Szanowny Panie Dariuszu,

  Pisze Pan: “…Pewien jestem, że z zestawienia tych dwóch nazwisk wyciągnąć można jakąś lekcję. Tylko, jaką?”

  Zdaje mi się, że o roli intelektu w polityce.

 32. 32 Dariusz Rohnka

  Szanowny Panie Zeppo,

  Z chęcią zgodziłbym się z Pana stwierdzeniem-przypuszczeniem, niestety mam pewnego rodzaju wątpliwości.

  Po pierwsze, Piłsudski, nawet odrobinę intelektualnie rozleniwiony, i tak zdaje się górować umysłowo nad ówczesną klasą polityczną. Któż, jeśli nie on, miałby właściwie rozeznać rzeczywistość?

  Po drugie, przyjęcie Pana ostrożnej tezy prowadziłoby nas nieuchronnie do wniosku, że właściwe rozpoznanie komunizmu-bolszewizmu wymaga jakichś szczególnych kwalifikacji umysłowych, niebywałego politycznego zmysłu. Tymczasem rzecz przedstawia się dokładnie odwrotnie – jakie to ścierwo jest, każdy widzi, a jedynie zdecydowana większość woli przejść mimo, niby oczywistego smrodu nie dostrzegając.

  No tak, ale przecież Piłsudski był bez wątpienia nie tylko człowiekiem czynu, ale także idei… Przed akcją w Bezdanach, w słynnym liście-testamencie do Feliksa Perla, pisał o powodach swojej decyzji, o „wychodkowej atmosferze”, o tym, że nie potrafi w takiej smrodliwej atmosferze żyć… Moim zdaniem pisał szczerze. Nie był człowiekiem skłonnym do kompromisu w sferze, powiedzmy, estetyczno-ideowej i chyba na tym właśnie polegała jego wielkość… Dlaczego w takim razie tak beznadziejnie wypadł w konfrontacji z bolszewizmem…? Bo smród, nie tyle za oknem, co za miedzą, u sąsiada, nie jest aż tak dolegliwy? Nie w tym przypadku. Oddając Mińsk, oddając Berdyczów Piłsudski skazywał przecież na najokrutniejszy los swoich najbliższych…

  Nie potrafię tego wyjaśnić… niemniej wniosek nasuwa się nieuchronny: dostrzegając w bolszewizmie narzędzie osłabiania Rosji, Piłsudskiego mniej interesowali bliźni, bardziej wiekopomna wizja, choć nie bardzo właściwie wiadomo… czego mianowicie wizja… karłowatej II RP? Piłsudski cierpiał na częstą i zgubną u polityków przypadłość – megalomanię i to, kto wie, może najbliższe prawdy wyjaśnienie.

  W zestawieniu, Sawinkow wydaje się buntownikiem, który nieco mniej myśli o własnej przyszłości, sławie, karierze, nieco więcej o samej sprawie. Nie organizuje zamachów po to, aby zaspokoić własne ego, ale ponieważ uważa, że właśnie ten rodzaj działalności najlepiej zapewni realizację celów. Zresztą, nawet wpatrzony w cel nie traci z oczu rzeczywistości. Gdy sytuacja tego wymaga jest gotowy odstąpić od priorytetów. Gdy Kalajew przerywa zamach na księcia Sergiusza (w powozie obok księcia jechała jego żona i dwójka dzieci), Sawinkow w 100 % popiera decyzję zamachowcy. Gdy okazuje się, że jedynie monarchiści mają środki, aby walczyć z bolszewizmem – Sawinkow nie ma wątpliwości po czyjej stronie stanąć. W końcu zginął… dokładnie nie wiemy nawet, czy przypadkiem przed śmiercią nie zdradził samego siebie… ale walczył pięknie.

 33. 33 zeppo

  Ototo. Megalomania jest najwłaściwszym określeniem. Tyl;ko, że ona nie świiadczy najlepiejo jej podmiocie (a zarazem przedmiocie).

  Pan wie, że ja nie jestem miłośnikiem Piłsudskiego; zarzucam mu wiele bardzo poważnych błędów. Zbyt wiele i zbyt poważnych, bym mógł o nim myślec inacze. O tym może pzyjdzie nam jeszcze kiedyś rozmawiać szczegółowo, bo przecież nie o samą historię i jej interpretacje tu idzie, a właśnie o jakość polskich elit politycznych. Piłsudski (jak każdy megaloman) lubił otaczać się miernotami.

  Być może te miernoty odradziły mu podjęcie poważnych rozmów polityczno-strategicznych z Wranglem. A Wrangel – po politycznym rozwodzie z rosyjskimi politykami z opcji “Россия единая и неделимая навсегда” – uznał Sawinkowa za swojego politycznego mentora.

  Puśćmy wodze fantazji: lato 1920, Wrangel z Armią Południa Rosji i planem sojuszu Polski, Białej Rosji i Ukraińskiej Republiki Ludowej pod ogólnym politycznym parasolem Ententy; Sawinkow ze swoim warszawskim Rosyjskim Komitetem Politycznym i Wędziagolskim nakłaniającym Piłsudskiego, żeby wejść do tej gry; Petlura – otrzymujacy od Wrangla ofertę autonomii URL, “a niewykluczone, że suwerenności” (to slowa Wrangla). A wszystko to jeszcze przed ofensywą Tuchaczewskiego, kiedy polskie wojska jeszcze były w Kijowie! Wszystko mogło jeszcze pójść inaczej niż się stało.

  Wrangel ryzykował wiele. Całą swoją karierę, bo śmiertelnie narażał się swoim “białym”: zarówno swoim programem dla nich nie do przyjęcia, jak i politycznymi konszchtami ze znienawidzonym przez nich Sawinkowem. Ale on był intelektualnie niezależny. To był mąż stanu, który wiedział że dla Rosji po prostu nie ma już innej szansy.
  Petlura uzyskiwał więcej, niż mógłby sobie wymarzyć. Zresztą, nie miał żadnej alternatywy.
  Rosyjski ośrodek polityczny Borysa Wiktorowicza w Warszawie, wspierany przez Polskę urastał do roli ważnego (a w przypadku powodzenia – najważniejszego) centrum decyzyjnego nowej Rosji.
  Za kim poszłaby Rumunia, Bałtowie, Finlandia i Zakaukazie?

  Tyle, że Piłsudski odmówił rozmów z Wranglem na temat sojuszu.
  Wędziagolskiemu, zakochanemu w Piłsudskim nie mogło to przejść przez pióro. Ale Zinaida Gippius gdzieś wspomina (chyba w swoich dziennikach) swoje gorzkie o tym rozmowy z mężem Dymitrem Mereżkowskim.

  PS. Myślę (choć nie mam żadnych na to dowodów), że Borys Wiktorowicz wiedział, że jedzie na śmierć. Że to było samobójstwo.

 34. 34 Dariusz Rohnka

  Zarysował Pan wspaniałą, doprawdy, perspektywę! Chciałoby się jeszcze pogdybać, ale doskonale wiem, że nie o gdybanie Panu tutaj chodzi, tylko o wyciąganie najbardziej konkretnych wniosków, a przykład Piłsudskiego stanowi doskonały materiał. Piłsudski jako bodaj jedyny polityk w dziejach dysponował realnymi możliwościami, aby bolszewików wytępić… Nie dość, że tego nie zrobił, to jeszcze oddał im więcej, niż żądali… Czysty obłęd! Czy sama megalomania w charakterze wyjaśnienia wystarczy?

  Też jestem zdanie, że do tematu koniecznie trzeba będzie powrócić, bo stanowi bez wątpienia jedną z największych zagadek tego czasu.

  Myśli Pan, że to było samobójstwo? To by znaczyło nieomal, że bolszewizmu nie da się pokonać, bo prędzej czy później wszyscy przestają z nim walczyć. Wolałbym już chyba potwierdzoną informację, że został złamany.

 35. 35 zeppo

  “To by znaczyło nieomal, że bolszewizmu nie da się pokonać, bo prędzej czy później wszyscy przestają z nim walczyć…”

  Nie wiem, czy tak. Może nie chciał żyć zaszczuty przez swoich cienkoszyich pobratymców. Być obiektem polowań zarówno “białych”, jak i “czerwonych”. Albo skrytobójczo zamordowanym, jak Wrangel i tylu innych. Albo doświadczać emigracyjnych poniżeń, jak Petlura i tylu innych. Albo czekać co wieczór na zabójcę z siekierą, albo z innym izotopem polonu . Albo – co najgorsze – stracić złudzenia: nie co do niemożności pokonania bolszewizmu, ale co do racjonalności zachowań politycznego świata.

 36. 36 Dariusz Rohnka

  Jestem bardzo wdzięczny za ten komentarz. Przejmujący. Myślę jednak, że Sawinkow przekroczył próg troski o własne życie i własną egzystencję znacznie wcześniej, jako dwudziestoparoletni chłopak. To było za nim. A może się mylę…

 37. 37 zeppo

  “…władze polskie odmówiły rejestracji powstałego w Warszawie latem 1933 roku komitetu pomocy głodującym…”

  Nie jest moim zamiarem obrona polityki wladz polskich, ktore uchylaly sie przed interwencjami dyplomatycznymi i innymi wobec panstwa sowieckiego i zorganizowanego przez nie glodu. Nie idzie tylko o umierajacych Ukraincow, ale o milczenie wobec glodowej smierci Polakow glownie na Wschodnim Wolyniu i na Podolu. Oblicza sie – ale nikt nie zna prawdziwych liczb – ze zaglodzono 21-35 tysiecy Polakow.

  Jednak gwoli scislosci historycznej trzeba stwierdzic, ze legalnie dzialaly w Polsce Ukraiński Społeczny Komitet Ratowania Ukrainy (zalozony w Maloplsce Wschodniej 25 lipca 1933 z inicjatywy Ukrainskiej Reprezentacji Parlamentarnej) oraz Wołyński Społeczny Komitet Pomocy Głodującym w Ukrainie, powstaly na pczatku listopada 1933 roku z tej samej inicjatywy.

  Autor mial na mysli zapewne zalozony 16 września 1933 w Warszawie, na posiedzeniu kilkunastu emigracyjnych (petlurowskich) organizacji – Ukraiński Emigracyjny Komitet Pomocy Głodnej Ukrainie. W istocie, nie zarejestrowano tej organizacji, ktora dzialala jednak przez nastepne lata jako sekcja Ukraińskiego Komitetu Centralnego w Warszawie, glownej organizacji naddnieprzanskiej emigracji.

  Co wiecej, taka formula istnienia i funkcjonowania wspomnianego komitetu zostala ustalona zgodnie przez emigracyjne wladze ukrainskie i polska administracje panstwowa. Chodzilo o to, ze w tym czasie wspolnie rozbudowywane byly struktury ukrainskiej konspiracji w Polsce i – jak argumentowal polski wywiad wojskowy – niekorzystne bylby danie sowietom prawnotraktatowego argumentu, tego ktory posluzyl im w 1920 roku dla zazadania ekstradycji z Polski emigrantow politycznych rosyjskich, ukrainskich i bialoruskich.

 38. 38 michał

  Przyjmuję z podzięką wszystkie szczegóły historyczne i poprawki, ale zgadzamy się chyba w kwestii zasadniczej, że odmowa rejestracji musiała nabrać symbolicznego znaczenia zarówno w oczach Ukraińców, jak i w oczach sowietów. Dla tych ostatnich był to jasny sygnał, że nacisk wywierany na władze polskie odnosił skutek.

  Nawet jeśli praktycznie odmowa rejestracji była bez znaczenia, to była politycznie ważka.

  O działalności polskiego wywiadu w tym czasie, niestety będzie mowa w dalszych częściach mego tekstu.

 39. 39 Piotr Rubas

  Do Autora!

  Beznadziejny tekst.

  Posługłuje się Pan wyjątkowymi uproszczeniami w ocenie wydarzeń historycznych!
  Pisze Pan brednie, opluwając Romana Dmowskiego, nie znając ówczesnej sytuacji geopolitycznej. Zapomina Pan,że w negocjacjach ryskich brał udział dawny socjalista Stanisław Grabski przemalowany na narodowca a nie największy polski dyplomata i negocjator Roman Dmowski (celowa prowokacja Piłsudskiego).

  Pojawiają się w tekście brednie o tym, że “policja rozprawiała się z rzekomymi nacjonalistami” w województwach wschodnich – to nie doczytał Pan że bandyci ukraińscy od początku lat 20. prowadzili regularną dywersję na polskich ziemiach i tylko twarde i bezwzględne rozprawienie się z nimi mogło prowadzić do spokoju – niestety nawet sanacja się z nimi za bardzo cackała co poświadcza choćby puszczenie wolno z więzienia jednej z największych bestii XX w. Stepana Bandery we wrześniu 1939 r.

  Nie wie Pan,że na wschodzie, jak to Pan pięknie określa – taka sielanka ho ho – 90% Żydów aktywnie wspierała bolszewizm i robiła wszystko aby nie powstało odrodzone Państwo Polskie.

  Należy Pan albo do tych głupców, których nie brakowało po 1918 i przed także, a którzy nazywali się konserwatyści galicyjscy – zdrajcy, który czuli się lojalnymi obywatelami austro-węgierskimi, zapominając, że to państwo zaborcze i okupant i zwalczało ideę wszechpolską złączenia wszystkich Polaków z trzech zaborów w jedną całość na rzeczchoćby współpracy z hołotą ukraińską – a jak się ta hołota odpłaciła na terenie Galicji to wszyscy wiemy m.in. z walo o Lwów w 1918 i 1919 r. i potowrnych okrucieństwach popełnianych przez UHA – Ukraińską Armię Galicyjską.

  albo

  należy Pan do tych ludzi, pokroju Ś.p. Lecha Kaczyńskiego, którego działalność wpisywała się w koncepcję budowania Judeopolonii i któremu nic nie przeszkadzało obściskiwać się z banderowskim pomiotem – Wiktorem Juszczenką i dowolnie wybiórczo traktować ofiary Narodu Polskiego. Oficerowiei pomordowani w Katyniu byli jak najbardziej docenieni i o nich Pan Kaczyński stale pamiętał a 150 tys. Polaków zamęczonych na Kresach przez bestie ukraińskie zostało skazane na przemilczenie – HAŃBA !!!!
  Podyktowane to było względami politycznymi i graniem na rozbicie Rosji – skądinąd słuszne ale nie na przekór prawdzie i poprzez zakłamywanie rzeczywistości historycznej – dzielenie ofiar na lepsze i gorsze jest wyjątkowo haniebne. Zresztą Lech Kaczyński nigdy bodajże nie wspomniał ok 200 tys. Polaków na Wschodzie w ZSRR zamordowanych na rozkaz Stalina w latach 1937-38 tylko dlatego że byli Polakami – co także zadaje kłam Pańskim insynuacjom zawartym w tekście, że w Sowietach mordowano bez względu na przynależność norodowościową.

  W Pańskim przekonaniu, co można wyczytać między wierszam,i jest prawdą , jakoby wrogość Ukraińców do Polaków i spowodowane tym ludobójstwo na Kresach w latach 39-47 wywołane było działalnością Rosjan, dążących do skłócenia rzekomo “bratnich narodów”. BREDNIE
  Po pierwsze Ukraińcy nie stanowią żadnego narodu, co najwyżej żywioł, aby być narodem to trzeba spełniać pewne kryteria – proszę zapoznać się z literaturą Prof. Konecznego –
  Po drugie nie ma Pan i tacy co tak twierdzą żadnej znajomości historii – dziadostwo ukraińskie ” ma w genach” nienawiść do Polaków i jest to podstawą ich odrębności – świadczą o tym powtarzające się mordy i okrucieństwa na Polakach począwszy od powstania Nalewajki, poprzez Chmielnieckiego, hajdamaczyznę, mordy czerni ukrainnej w czasie Powstania Styczniowego, okrucieństwa w Małopolsce Wschodniej nazywanej niepoprawnie Galicją a skończywszy na potwornym ludobójstwie z lat 139-47.

  Więc zanim weźmie się Pan do opluwania polskich bohaterów narodowych, wyszydzania hasła Polak-katolik na rzecz obłędnej multi-kulti (czym to się kończy widzimy w Europie Zach.), czy ośmieszania polskiego Ruchu Narodowego, niech Pan weźmie duży kamień i rąbnie się mocno w swój łeb….

  Pozdrawiam wszystkich myślących Polaków

  Piotr Rubas

 40. 40 michał

  Nadzwyczajny tekst!

  Jego znakomitość bierze się ze słodkiej otwartości, z bewstydnej naiwności, z jaką Rubas opowiada swoje androny. Rzadko się dziś zdarza, żeby ktokolwiek wykładał nacjonalistyczne zboczenia tak zupełnie bezpośrednio i wprost. Zazwyczaj to jest zawoalowane, schowane za różnymi „ale”, tymczasem Rubas rąbie, jak nie przymierzając autor „Wyrąbanego chodnika”. Brawo, Rubasie! Tak trzymać. Do dziś wyrzucają mi, że przesadzam z tym polskim nacjonalizmem, ale tu mamy wszystko jak na dłoni. Trudno o bardziej dosłowny przykład dewiacji umysłowej. Muszę przy okazji zapewnić, że to nie ja napisałem ten komentarz, ukrywając się nikczemnie pod Rubasowym nome de plume, bo też nie zdołałbym czegoś takiego z siebie wykrzesać. Zastanawialiśmy się w Redakcji, czy nie należałoby strącić Rubasowego ouevre to działu Kuriozów. Z pewnością tam przynależy, i na pewno tam w końcu zawita, ale na razie zostawmy go na poczesnym miejscu – ku przestrodze.
  Najbardziej uderzające w wypocinach wszystkich tych super-Polaków – vide Kurioza i wypracowanie Blackhawka – jest, że nie potrafią pisać po polsku! Zdawałoby się, że miłość do ojczyzny i do narodu polskiego mogłaby sensownie być rozciągnięta na język macierzysty, ale z jakiegoś powodu mają ci panowie polszczyznę w najwyższej pogardzie. Czyżby dlatego, że wszystkie te przechrzty, zaprzańcy i zdrajcy polskości mówią i piszą po polsku, a nie po polskiemu?

  Jak każdy endek, Rubas odmawia innym narodom prawa bycia narodem. No, może ewentualnie pozwoliłby Francuzom czy Anglikom nazywać się narodem, ale już jacyś Szkoci czy Walijczycy – podejrzana hołota i co najwyżej „żywioł”. To o takich właśnie Rubasach mówił Józef Mackiewicz, że dostali kuksańca od Niemca, więc szli dać kopniaka białoruskiemu chłopu. Naród, który jest słusznie dumny ze swego oporu wobec germanizacji i rusyfikacji, jest gotów polonizować inne narody, bo to rzekomo „hołota” – i czemu się potem dziwić, że ta hołota tak Polski nienawidzi? Ja pozostanę przy swoim i będę przekładał inteligentną rozmowę z Ukraińcem i Żydem ponad wysłuchiwanie bełkotu polskiej hołoty endeckiej w rodzaju Rubasa. I do tego jeszcze powoływanie się na biblię Konecznego… Jak wiadomo każda systematyka jest niebezpieczna w rękach ludzi tępych, bo zastępuje im potrzebę myślenia, staje się wytrychem do rozumienia rzeczywistości. Timeo lector unius libri.

  O co tu naprawdę chodzi? O różne koncepcje Polski i polskości. Koncepcja reprezentowana przez Dmowskiego i Grabskiego, polegała na zawężeniu polskości do rozmiarów jednego stronnictwa. To jest koncepcja Polski, w której nie byłoby miejsca dla Radziwiłłów i Chodkiewiczów, Wiśniowieckich i Czartoryskich; w której nie było miejsca na wielkość; koncepcja polskości, która nie przyciągnęłaby ani Wincentego Pola, ani Chopina, ani tysięcy Szkotów uciekających przed prześladowaniami. Nie oszukujmy się jednak, to endecka koncepcja zwyciężyła. Ale myślenie na poziomie, że wszystko co polskie jest dobre, dlatego że jest polskie, jest myśleniem dziecinnym, w sam raz na poziomie mas. I najwyraźniej na poziomie Rubasowym.

  Mam złą wiadomość dla Rubasa, Rubasie: będzie jeszcze piąta część „Berdyczowa…” i znajdzie się w niej miejsce dla hajdamaków, ale nie będzie miejsca dla Rubasa.

 41. 41 Andrzej (Pomorzanin)

  Brawo Panie Michale!

  Przeraża mnie postępujący stopień głupoty wielu naszych rodaków. Coraz bardziej się upewniam w przeświadczeniu, że przyszłość należy już tylko do barbarzyńców.
  Proszę sobie wyobrazić jak łatwo będzie sowieciarzom ich przejąć i obrócić. Robili to przecież już nieraz z doskonałymi dla siebie skutkami.

  Roman Dmowski, mimo że podsycał nacjonalistyczne idee (co można jakoś zrozumieć przed odzyskaniem niepodległości – w rozerwanym na części narodzie, w odniesieniu do państwa było to jednak bardzo szkodliwe) nie był chociaż głupi. Dostrzegał jednak nasze wady narodowe i je piętnował. Nawet z tego tzw. “narodowcy” (termin endecy nie wydaje mi się właściwy bo zawiera słowo “demokraci” a więc dopuszczający odrębne poglądy) nie są w stanie wyciągnąć wniosków. Np. na temat samokształcenia. Czerwono-różowe “multi-kulti” kojarzy im się z (w naszym przypadku) z Rzeczpospolitą wielu narodów które ją zamieszkiwały…

  No i ci “myślący Polacy”…Że niby to tylko “narodowcy” nimi są. Wynika z tego dla mnie że Polska już naprawdę ginie bo nie ma już prawie Polaków świadomych swojej historii i kultury takiej jaka ona była i którzy chcieliby jej kontynuacji.

 42. 42 michał

  Tamta Polska już zginęła. Dmowski i Grabski mieli swój udział w zamordowaniu Najjaśniejszej Reczypospolitej, ale zginęła naprawdę dopiero wówczas, gdy nacjonalizm takiego typu, jak zaprezentowany powyżej, ogólnie przyjęto za patriotyzm. W r\zeczywistości bowiem, miłość własnego narodu przy jednoczesnej nienawiści do wszystkich innych narodów zamieszkujących własną ojczyznę, to antypatriotyzm, to nacjonalizm.

 43. 43 Andrzej (Pomorzanin)

  Panie Michale,
  Pisząc o “ginącej Polsce” miałem na myśli wyobrażenie Rzeczypospolitej takiej jaka ona powinna być i kiedyś była – godną jej historii i kultury, godną cywilizacji którą kiedyś współtworzyła. Takiego właśnie myślenia już praktycznie nie ma, masowo zastępuje je ślepe i samobójcze barbarzyństwo nacjonalistyczne, aktualnie tym gorsze że w wydaniu “peerelowskim”. Bez wątpienia zrównanie patriotyzmu z nacjonalizmem zabiło tę wizję Rzeczypospolitej.

 44. 44 nokto

  Michaś, ale rządzisz tą redakcją!
  Mam pytanko. Czy to brzmi niedorzecznie dla Ciebie co teraz napiszę?
  Solidarność w 1989 roku. Upadek Muru Berlińskiego w 1992 roku. Pierestrojka w 1995 roku.
  Jeśli, póki co, ta niedaleka historia brzmi niedorzecznie dla Ciebie, to raczej nie zakumasz o co biegało w wiekach wcześniejszych np. Piłsudskiemu, gdyż do wnioskowania używasz przekręconych danych, mitologii zamiast historii.
  Tak to już jest, każdy ciągnie do siebie. Zdarzenia nie przypieczętowane boskim ukazem stają się pożywką dla nowych zdobywców, wszystkich głupców zakochanych w białej iluzji, którzy w końcu tracą rozeznanie: co było przyczyną – w przytoczonym wyżej wypadku – upadku komunizmu, kto pierwszym zdobywcą-przywłaszczycielem, kto ostatnio.
  Zastanawiające, że żaden zdobywca nie potrafi cofnąć się przed 1989. Wszyscy muszą polegać na tej dziewczynie co ogłosiła w telewizji polskiej upadek komunizmu. I na Onanie, ale to już historia dla dorosłych.

  Z pozdrowieniami z Białegostoku ;)

 45. 45 michał

  Na pytanko odpowiadam: tak, to brzmi niedorzecznie.

  Zadałem sobie trud kilkakrotnej lektury powyższego i niestety nie znajduję związku logicznego wynikania pomiędzy poszczególnymi zdaniami, ale to zapewne moja przypadłość. Proszę mi zatem łaskawie objawić, dlaczegóż to z faktu stwierdzenia niedorzeczności czegoś, co jest absurdalne, wynikać ma wniosek, iż to ja używam mitologii??

  O zdobywcach, głupcach i Onanie także nie rozumiem, a telewizji nie oglądam, więc nie mam pojęcia, o jakiej tu dziewczynie mowa, ale mam nadzieję, że przynajmniej była ładna.

  Pozdrowienia dla Białegostoku

 46. 46 Andrzej (Pomorzanin)

  Panie Michale,

  Sadzę że wpis “białostocki” nadaje się do zamieszczenia w dziale “Kurioza”. Jest dobrym przykładem “nowego myślenia” w peerelu wersja 2. Charakteryzuje się ono używaniem wieloznacznych sformułowań bez żadnego związku ze sobą, przy użyciu (wciąż się rozwijającej) nowomowy. Charakterystyczne zwroty to:

  “ale rządzisz”,
  “nie zakumasz o co biegało”,
  “używasz przekręconych danych”,
  “każdy ciągnie do siebie”,
  “głupców zakochanych w białej iluzji”,
  “zdobywcą-przywłaszczycielem”

 47. 47 michał

  Panie Andrzeju,

  O dziwo, wcale się nie zgadzam z Panem w ocenie komentarza “noktosia”. To nie jest Blackhawk (czy jak mu tam było). Tu są chyba kłopoty z wyrażeniem myśli; tam myśl była jasna i prosta, jak cios pięścią w zęby.

  Pozostaje jednak faktem, że nie rozumiem, o co mu chodzi. Między nami, to już taka moja ułomność: ja rzadko kiedy cokolwiek rozumiem.

 48. 48 Andrzej (Pomorzanin)

  Panie Michale,

  Ja również nic w tego tekstu nie rozumiem, zatem nie jest Pan odosobniony.

  Być może chodzi o sarkastyczne wyrażenie orwellowskiej zasady “kto rządzi teraźniejszością, w tego rękach jest przeszłość.”, lecz to tylko moje słabo uzasadnione przypuszczenie.

  Sposób artykulacji przesłania tego wpisu jest bowiem dla mnie zupełnie dziwny. Jednakże ostatnio coraz częściej się z nim spotykam. Nie nadaję się do dyskusji na takiej płaszczyźnie. To nie mój “język” więc znaczenie zdań z niego ułożonych jest dla mnie zagadką, docierają do mnie przede wszystkim “zwroty klucze”. Dlatego też sformułowałem swoje zdanie o “nowej nowomowie”.

Comment

Language

Books Published by The Underground

Order here:Jacek Szczyrba

Punkt Langrange`a

H
1946
 
J.R. Nyquist
Koń trojański
 
Dariusz Rohnka
Wielkie arrangement

Dariusz Rohnka
Fatalna Fikcja