III Ankieta Wydawnictwa Podziemnego

Dziecko w szkole uczy się fałszowanej historii od Piasta do równie sfałszowanego Września i dowie się, że obrońcą Warszawy był nie jakiś tam Starzyński, ale komunista Buczek, który wyłamał kraty „polskiego faszystowskiego” więzienia, by na czele ludu stolicy stanąć do walki z najeźdźcą. – Tak w roku 1952 Barbara Toporska opisywała ówczesny etap bolszewizacji Polski.

Przyjmijmy, na potrzeby niniejszej ankiety, że był to opis pierwszego etapu bolszewizacji, klasycznego w swoim prostolinijnym zakłamaniu. Kolejny etap nastąpił szybko, zaledwie kilka lat później, gdy – posługując się przykładem przytoczonym przez Barbarę Toporską – w kontekście obrony Warszawy wymieniano już nie tylko komunistę Buczka, ale także prezydenta Starzyńskiego (i to z największymi, bolszewickimi honorami). Przyszedł w końcu także moment, gdy komunista Buczek albo znikł z kart historii, albo też przestał być przedstawiany w najlepszym świetle – jeszcze jeden, mocno odmieniony okres.

Mamy tu zatem dynamiczne zjawisko bolszewizmu i szereg nasuwających się pytań. Ograniczmy się do najistotniejszych, opartych na tezie, że powyższe trzy etapy bolszewizacji rzeczywiście miały i mają miejsce:

1. Wedle „realistycznej” interpretacji historii najnowszej utarło się sądzić, że owe trzy etapy bolszewickiej strategii są w rzeczywistości nacechowane nieustającym oddawaniem politycznego pola przez bolszewików. Zgodnie z taką wykładnią, historię bolszewizmu można podzielić na zasadnicze okresy: klasyczny, ewoluujący, upadły. Na czym polega błąd takiego rozumowania?

2. Jak rozumieć kolejno następujące po sobie okresy? Jako etapy bolszewizacji? Jako zmiany wynikające z przyjętej strategii, czy ze zmiennej sytuacji ideowej i politycznej, czy może trzeba wziąć pod uwagę inne jeszcze, niewymienione tu czynniki?

3. Trzy etapy i co dalej? Czy trzecia faza spełnia wszystkie ideowe cele bolszewizmu, czy wręcz przeciwnie – jest od realizacji tych celów odległa? Czy należy spodziewać się powrotu do któregoś z wcześniejszych etapów, a może spektakularnego etapu czwartego lub kolejnych?

Zapraszamy do udziału w naszej Ankiecie.

II Ankieta Wydawnictwa Podziemnego

Dorobek pisarzy i publicystów mierzy się nie tyle ilością zapisanych arkuszy papieru, wielkością osiąganych nakładów, popularnością wśród współczesnych czy potomnych, poklaskiem i zaszczytami, doznawanymi za życia, ale wpływem jaki wywierali lub wywierają na życie i myślenie swoich czytelników. Wydaje się, że twórczość Józefa Mackiewicza, jak żadna inna, nadaje się do uzasadnienia powyższego stwierdzenia. Stąd pomysł, aby kolejną ankietę Wydawnictwa poświęcić zagadnieniu wpływu i znaczenia twórczości tego pisarza.

Chcielibyśmy zadać Państwu następujące pytania:

1. W jakich okolicznościach zetknął się Pan/Pani po raz pierwszy z Józefem Mackiewiczem?
Jakie były Pana/Pani refleksje związane z lekturą książek Mackiewicza?

2. Czy w ocenie Pana/Pani twórczość publicystyczna i literacka Józefa Mackiewicza miały realny wpływ na myślenie i poczynania jemu współczesnych? Jeśli tak, w jakim kontekście, w jakim okresie?

3. Czy formułowane przez Mackiewicza poglądy okazują się przydatne w zestawieniu z rzeczywistością polityczną nam współczesną, czy też wypada uznać go za pisarza historycznego, w którego przesłaniu trudno doszukać się aktualnego wydźwięku?

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału.

Ankieta Wydawnictwa Podziemnego

1. W tak zwanej obiegowej opinii egzystuje pogląd, że w 1989 roku w Polsce zainicjowany został historyczny przewrót polityczny, którego skutki miały zadecydować o nowym kształcie sytuacji globalnej. Jest wiele dowodów na to, że nie tylko w prlu, ale także innych krajach bloku komunistycznego, ta rzekomo antykomunistyczna rewolta była dziełem sowieckich służb specjalnych i służyła długofalowym celom pierestrojki. W przypadku prlu następstwa tajnego porozumienia zawartego pomiędzy komunistyczną władzą, koncesjonowaną opozycją oraz hierarchią kościelną, trwają nieprzerwanie do dziś. Jaka jest Pana ocena skutków rewolucji w Europie Wschodniej? Czy uprawniony jest pogląd, że w wyniku ówczesnych wydarzeń oraz ich następstw, wschodnia część Europy wywalczyła wolność?

2. Nie sposób w tym kontekście pominąć incydentu, który miał miejsce w sierpniu 1991 roku w Moskwie. Czy, biorąc pod uwagę ówczesne wydarzenia, kolejne rządy Jelcyna i Putina można nazwać polityczną kontynuacją sowieckiego bolszewizmu, czy należy raczej mówić o procesie demokratyzacji? W jaki sposób zmiany w Sowietach wpływają na ocenę współczesnej polityki międzynarodowej?

3. Czy wobec rewolucyjnych nastrojów panujących obecnie na kontynencie południowoamerykańskim należy mówić o zjawisku odradzania się ideologii marksistowskiej, czy jest to raczej rozwój i kontynuacja starych trendów, od dziesięcioleci obecnych na tym kontynencie? Czy mamy do czynienia z realizacją starej idei konwergencji, łączenia dwóch zantagonizowanych systemów, kapitalizmu i socjalizmu, w jeden nowy model funkcjonowania państwa i społeczeństwa, czy może ze zjawiskiem o zupełnie odmiennym charakterze?

4. Jakie będą konsekwencje rozwoju gospodarczego i wojskowego komunistycznych Chin?

5. Już wkrótce będzie miała miejsce 90 rocznica rewolucji bolszewickiej w Rosji. Niezależnie od oceny wpływu tamtych wydarzeń na losy świata w XX wieku, funkcjonują przynajmniej dwa przeciwstawne poglądy na temat idei bolszewickiej, jej teraźniejszości i przyszłości. Pierwszy z nich, zdecydowanie bardziej rozpowszechniony, stwierdza, że komunizm to przeżytek, zepchnięty do lamusa historii. Drugi stara się udowodnić, że rola komunizmu jako ideologii i jako praktyki politycznej jeszcze się nie zakończyła. Który z tych poglądów jest bardziej uprawniony?

6. Najwybitniejszy polski antykomunista, Józef Mackiewicz, pisał w 1962 roku:

Wielka jest zdolność rezygnacji i przystosowania do warunków, właściwa naturze ludzkiej. Ale żaden realizm nie powinien pozbawiać ludzi poczucia wyobraźni, gdyż przestanie być realizmem. Porównanie zaś obyczajów świata z roku 1912 z obyczajami dziś, daje nam dopiero niejaką możność, choć oczywiście nie w zarysach konkretnych, wyobrazić sobie do jakiego układu rzeczy ludzie będą mogli być jeszcze zmuszeni 'rozsądnie' się przystosować, w roku 2012!

Jaki jest Pana punkt widzenia na tak postawioną kwestię? Jaki kształt przybierze świat w roku 2012?
Może brak mi piątej klepki. Może te, które posiadam, nie są dobrze poukładane. Niemniej, próbując nadać sens wydarzeniom ostatnich trzydziestu lat, zastanawiam się, czy czegoś nie przegapiliśmy, przyjmując obecny stan europejskiego komunizmu jako etap, kolejną odmianę NEPu, a nie jego stan docelowy.  Sam, oczekując rychłego powrotu komunizmu w jego, powiedzmy, bolszewickiej formie, poruszyłem tę kwestię w odpowiedzi na trzecie pytanie, nomen-omen, III-ej Ankiety Wydawnictwa Podziemnego.

Było to sześć lat temu, przyjmijmy 25 lat po cudownych przemianach z lat 1989-91. Tekst Pana Dariusza kazał mi zastanowić się jeszcze raz nad pytaniem: czemu płomień wszechświatowej rewolucji jakby przygasł? Czy przypadkiem również i ja nie dałem się nabrać na jeszcze większą sztuczkę komunistów? Czekamy nad norą, w której ostatni raz widzieliśmy obrzydliwego, czerwonookiego królika, ale jedyne, co z nory wypełza, to są pojawiające się od czasu do czasu mniejsze lub większe myszki-terrorystki. Czy możliwe, żeby królik nadal, tyle czasu, czekał w swojej norze? A może już dawno wylazł, obszedł nas i hasa sobie swobodnie za naszymi plecami, tyle że my pochyleni nad norą tego nie zauważamy? Prawdę powiedziawszy, byłem przekonany, że tu leży meritum sporu, różnica naszych ocen. W ocenie dotychczasowych osiągnięć komunistów, a może precyzyjniej: sowieciarzy (czyli dzisiejszych komunistów przetransformowanych z komunistów spod czerwonej gwiazdy, tych sprzed „rozpadu” zssr?). Wizją przyszłości Pana Dariusza jest powrót do sadystyczno-morderczo-krwawych, po prostu bolszewickich metod. Ja twierdzę, że niepostrzeżenie dla nas komuna już osiągnęła swój cel objęcia władzy. Osiągnęła to bez uciekania się do bolszewickich metod (nie jestem pewien czy tyczy się to na razie „tylko” Europy, bo co do USA nie śmiałbym postawić jeszcze takiej tezy). Dla rozstrzygnięcia tej kwestii wydawało mi się kluczowe znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy to co mamy, to już jest gorbaczowowski wspólny dom, czy może plan podboju Europy został wstrzymany do późniejszej realizacji? Czy sowieciarze wciąż, dla jakichś chyba tylko im znanych przyczyn, czekają i pozwalają Europie powolutku się wędzić w oparach absurdu i dyrektyw niunii?

Najwyraźniej, myliłem się całkowicie. Najwidoczniej pies leży gdzie indziej pogrzebany. Akcent polemiki Pana Dariusza położony jest na różnicach w definicji ZŁA. Przyznaję się i przepraszam: nie znalazłem powołanego przeze mnie tekstu, z którego wywiodłem i przyjąłem na własne potrzeby, że bolszewizm nie jest tożsamy z komunizmem, że jest pojęciem węższym, w zasadzie sprowadzającym się do metody sowietyzacji nowo-podbitych narodów. Metodzie opartej przede wszystkim na krwawym terrorze. Nie będę tutaj wyważał otwartych drzwi, przywołam w zamian komentarz Pana Michała pod moją polemiką . (Na marginesie, Panie Andrzeju, proszę przyjąć powyższy fragment za odpowiedź na Pana pytanie w komentarzu do mojej polemiki.)

Skansen, czy jest to rzeczywiście złe porównanie? W Internecie można znaleźć taki opis:

„Skansen is the first open-air museum and zoo in Sweden and is located on the island Djurgården in Stockholm, Sweden. It was opened on 11 October 1891 by Artur Hazelius to show the way of life in the different parts of Sweden before the industrial era.”

Czy bawiąc się słowami, będzie całkowicie bez sensu następujący opis:

„Skanseny bolszewizmu, to działające do dnia dzisiejszego twory, funkcjonujące między innymi na Wyspie Kuba, Półwyspie Koreańskim i przedkomunistycznych Chinach. Decyzje o ich istnieniu zapadły w latach poprzedzających przygotowania do wielkiej hucpy upadku komunizmu w Europie i ZSRR. Skanseny mają pokazywać światu, jak wyglądał i jak może wyglądać Świat w rękach bolszewików”?

Według mnie jest w tym choćby odrobina sensu.

Jest oczywiście drugie, potoczne znaczenie słowa skansen. Odpowiada w języku polskim słowom „zacofany”, „zacofanie”, ale nie w takim rozumieniu użyłem tego słowa. Z drugiej strony, czy rzeczywiście zacofanie kłóci się z możliwością prac nad rozwiązaniami z obszaru zaawansowanej technologii? Zostawmy chrl, który obecnie jest wręcz awangardą światową w tworzeniu takiej technologii, ale spójrzmy na bolszewicką Koreę, czy programowa bieda i zacofanie przeszkadza im w budowaniu rakiet i posiadaniu broni atomowej? Czy to nie zssr, w którym programowo nie można było wyprodukować nawet porządnego młotka, wygrało wyścig w budowaniu rakiet, wysyłając pierwszego człowieka na orbitę okołoziemską?

Czy Huawei to jedynie jedna z „marek telefonii mobilnej”? Czy piąte G-ie, które budowane jest w oparciu o jej komponenty, to pestka? Ja tak nie sądzę. Natomiast nie wiem, czy dobrze rozumiem Pana Dariusza, że nowa technologia sama w sobie, nie mówiąc już o sztucznej inteligencji w rękach komunistów, to betka? Nie wiem dokładnie, co się dzieje w Sinciang, nie sądzę, żeby ktoś tak naprawdę wiedział. A to dlatego, że jestem przekonany, że wszelkie wyciekające informacje stamtąd, są w taki czy inny sposób moderowane przez komunistów. To oni decydują co, w jakiej formie i kiedy może ujrzeć światło dzienne. Nie wierzę w żadnych zachodnich redaktorów śledczych, którzy tygodniami jeżdzą po chrl, przepytują przypadkowych ludzi, zbierają i ujawniają potem niewygodne dla komunistów informacje. Nie neguję stosowania bolszewickich metod na Ujgurach. To co zwraca moją uwagę, to nowa jakość w sposobie zbierania informacji i analizy danych. To o czym możemy się dowiedzieć, czyli obozy edukacyjne testowane obecnie na Ujgurach, to przyszłość sowietyzacji. Sztuczna inteligencja pozwoli im trzymać ludzi w ryzach dużo skuteczniej i taniej niż za bolszewickich czasów. Tu pozwolę sobie na cytat z „Drogi donikąd”:

„Po co trzymają ten przeogromny aparat policyjny? Największy na świecie. Myślisz, że dla zabawy? Tak sobie przez wrodzony sadyzm, jak to przedstawia naiwna propaganda antysowiecka? Śmieszne? Przez miłość do setek tysięcy enkawudzistów, żeby im dać nieprodukcyjne posady i pensje. Tyle pieniędzy, tyle energii ludzkiej wyrzucić na marne? Nieee, mój drogi, oni się w takie rzeczy nie bawią!”

Pan Dariusz twierdzi, że komunistom nie wystarczy rządzenie na odległość i nigdy nie porzucą swych sadystyczno-maniakalnych upodobań. Trudno z tym dyskutować, żeby nie narazić się na zarzut relatywizowania zagrożenia. Jednak znowu pytanie: skoro są tak zachłannie żądni krwi i trzymania ostro cugli w rękach, to jakich katuszy muszą doznawać ci wszyscy komuniści, którzy przybrani „w kusy płaszczyk rzekomego liberalizmu” rządzą obecnie w prl, nrd i wszystkich pozostałych tworach ukonstytuowanych w Europie w latach 1989-91?

Czy rzeczywiście komuniści są tak pewni siebie, że niczego się nie boją? Ja nie jestem o tym przekonany, przemawia do mnie następujący fragment z „Drogi donikąd”:

„[…] bolszewicy niczego tak bardzo nie boją się na świecie, jak strzałów, strzałów… wśród ciszy. Oni doskonale rozumieją, jakiego rodzaju moralnym echem odbić się może podobny strzał.”

i dalej:

„psychiczne działanie bolszewizmu, jak każde tego rodzaju, wymaga ciszy i skupienia. Nie da się chloroformować pacjenta, gdy ten się rzuca: nie da się hipnotyzować w atmosferze krzyku, hałasu a tym bardziej huku strzałów. Jeżeli to, co przeżywamy w tej chwili, podobne jest do złego snu, to czyż ze snu nie najłatwiej jest wyrwać kogoś hukiem?”

I chociaż znowu narażę się na zarzut o wybiórczym dobieraniu argumentów do przyjętej wcześniej tezy, to sądzę, że właśnie strach przed ewentualnym przebudzeniem ofiary kształtuje dzisiejszą strategię komunistów.Prześlij znajomemu

3 Komentarz(e/y) do “Trzydzieści lat NEP w stulecie zarazy czyli o meritum z innej strony”

 1. 1 BaSz

  Mało mam ostatnio czasu, więc żal mi, że nie mogę zdobyć się na komentarz dłuższy, jak na to tekst kol. Gniewoja zasługuje.

  Do rzeczy:
  Podstawą do kuracji, jest diagnoza. A że goszystów maści wszelakiej jest istny potop, to i diagnoza nie może być jedna, zaś i kuracyj multum. Warto więc stawiać diagnozy, za diagnozami, bo ewidentnie: jedna tylko — wystarczyć nie może.

  Rozważania kol. Gniewoja tyczą tego, czy będą jeszcze nawroty bolszewickiego zamordyzmu, czy oni już całkowicie przeszwarcowali się na lewicowanie świata pełzające. Powiem, nawiązując do swej wcześniej wyrażonej tezy, o ich (goszystów) mnogości — że choć pewnie są tacy, co by chętnie do terroru wrócili, to na tym przynajmniej etapie, stanowią oni mało liczącą się mniejszość, w tym ogromnym lewicowym kotle światowym. Na tym etapie! A jakie będą etapy następne? Ha! Tego, to pewnie nie wiedzą nawet w tej tajnej synagodze, co to (podobno) jest gdzieś pod Waszyngtonem.

 2. 2 gniewaj

  Oj, Panie BaSza,

  Komuniści w tajnej synagodze i to w podziemiach Waszyngtonu? Chyba to nie ten trop, nie to śledztwo.

 3. 3 BaSz

  Panie Gniewaj (BTW: pardon za przekręcenie nick’a w poprzednim poście, miałem znajomego, którego tak wołali) — a gdzie ja napisałem, że w tej podziemnej synagodze siedzą komuniści?
  Tam urzędują starsi, i mądrzejsi

Komentuj

Language

Książki Wydawnictwa Podziemnego:


Zamów tutaj.

Jacek Szczyrba

Czerwoni na szóstej!.

Jacek Szczyrba

Punkt Langrange`a. Powieść.

H
1946. Powieść.